KANCELARIA

 

Kancelarię tworzy adwokat Monika Frydulska oraz grono wykwalifikowanych prawników współpracujących z Kancelarią. Świadczymy pomoc prawną na rzecz osób prawnych a także klientów indywidualnych. Główne obszary praktyki to prawo: cywilne, rodzinne, karne, gospodarcze. Kancelaria świadczy obsługę prawną w języku polskim i języku angielskim.

Obsługa prawna realizowana jest poprzez: udzielanie porad prawnych, opiniowanie pism i umów a także reprezentowanie Klientów przed sądami, urzędami, innymi instytucjami.

W pracy przyświecają nam takie wartości jak: profesjonalizm, uczciwość a przede wszystkim dobro klienta. Każdy klient kancelarii jest na bieżąco informowany o stanie sprawy, złożonych pismach, podjętych działaniach. Przed każdą rozprawą Klient zapraszany jest na spotkanie w celu omówienia, tego co wydarzy się na rozprawie.

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu jest nieodłączną częścią naszej pracy. Wyznacza on wysokie standardy etyczne przy relacjach z klientami, adwokatami oraz instytucjami.

Adwokat Monika Frydulska jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej pod numerem 5511. Już w okresie studiów odbywała praktyki w kancelariach, międzynarodowej korporacji, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Napisała pracę magisterską pod kierunkiem prof. Jana Barcza z zakresu unijnego prawa konkurencji. Po obronie pracy magisterskiej zdała egzamin wstępny na aplikację adwokacką. Podczas aplikacji pracowała w kancelariach adwokackich w celu przygotowania się do wykonywania zawodu adwokata. Reprezentowała klientów przed sądami powszechnymi w procesach gospodarczych, cywilnych i karnych. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych. Adwokat Monika Frydulska stale się doskonali i systematycznie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach. Posługuje się językiem angielskim oraz językiem niemieckim, których znajomość potwierdzają uzyskane certyfikaty.