Kancelaria

 

Kancelarię tworzy adwokat Monika Frydulska oraz grono wykwalifikowanych prawników współpracujących z Kancelarią. Świadczymy pomoc prawną na rzecz osób prawnych a także klientów indywidualnych. Główne obszary praktyki to sprawy karne, sprawy nieletnich, sprawy rodzinne, sprawy spadkowe, sprawy cywilne spory sądowe dochodzenie roszczeń, rozwody. Kancelaria świadczy obsługę prawną w języku polskim i języku angielskim.

Obsługa prawna realizowana jest poprzez: udzielanie porad prawnych, opiniowanie pism i umów a także reprezentowanie Klientów przed sądami, urzędami, innymi instytucjami.

W pracy przyświecają nam takie wartości jak: profesjonalizm, uczciwość a przede wszystkim dobro klienta. Każdy klient kancelarii jest na bieżąco informowany o stanie sprawy, złożonych pismach, podjętych działaniach. Przed każdą rozprawą Klient zapraszany jest na spotkanie w celu omówienia, tego co wydarzy się na rozprawie.

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu jest nieodłączną częścią naszej pracy. Wyznacza on wysokie standardy etyczne przy relacjach z klientami, adwokatami oraz instytucjami.

Adwokat Monika Frydulska jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej pod numerem 5511. Już w okresie studiów odbywała praktyki w kancelariach, międzynarodowej korporacji, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Napisała pracę magisterską pod kierunkiem prof. Jana Barcza z zakresu unijnego prawa konkurencji. Po obronie pracy magisterskiej zdała egzamin wstępny na aplikację adwokacką. Podczas aplikacji pracowała w kancelariach adwokackich w celu przygotowania się do wykonywania zawodu adwokata. Reprezentowała klientów przed sądami powszechnymi w procesach gospodarczych, cywilnych i karnych. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych. Adwokat Monika Frydulska stale się doskonali i systematycznie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach. Posługuje się językiem angielskim oraz językiem niemieckim, których znajomość potwierdzają uzyskane certyfikaty. Adwokat Monika Frydulska jest wpisana na listę Mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Warszawie oraz na listę stałych Mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.