Mediacja

 

Adwokat Monika Frydulska jest mediatorem przy Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej, przy Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie oraz stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

 

Dlaczego warto skorzystać z mediacji?

 1. terminy oczekiwania na wyznaczenie rozprawy w sądach są coraz dłuższe,
 2. mediacja jest dobrowolna-na każdym etapie można z niej się wycofać,
 3. mediacja jest mniej sformalizowana w porównaniu do procesu sądowego, prowadzona w przyjaznej atmosferze,
 4. mediacja nie jest kosztowna.

 

Przykładowe rodzaje spraw które mogą zostać rozwiązane za pomocą mediacji:

 1. sprawy cywilne o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie, roszczenia konsumentów;
 2. sprawy gospodarcze między przedsiębiorcami;
 3. rodzinne w tym:
  – ustalenie kontaktów,
  – alimenty
  – określenie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej
  – ustalenie sposobu korzystania z mieszkania
 4. karne- gdzie występuje pokrzywdzony, ugoda może skutkować dla sprawcy m.in. nadzwyczajnym złagodzeniem kary, uwzględnieniem przez sąd wniosku o dobrowolne poddanie karze, w sprawach z oskarżenia prywatnego ugoda powoduje umorzenie postępowania.

Jeżeli sprawa nie jest jeszcze na etapie sądowym strony zawierają u mediatora umowę o mediację. W przypadku, gdy spór jest już w sądzie strony składają w sądzie wniosek o skierowanie sprawy do mediacji. Koszty mediacji strony zazwyczaj ponoszą po połowie. Koszty mediacji sądowej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 czerwca 2016 r. w sprawie wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 921). Koszty mediacji na podstawie umowy-strony ustalają z mediatorem w umowie o mediację.

Skontaktuj się z kancelarią w celu ustalenia kosztów i terminu przeprowadzenia mediacji.