Obszary praktyki

 

Nasza praktyka obejmuje między innymi:


Prawo cywilne

 • stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek
 • odszkodowania
 • sprawy o eksmisję
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o naruszenia dóbr osobistych
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • roszczenia z umów
 • powództwa przeciwegzekucyjne i skargi na czynności komornika

 


Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy o podział majątku,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o władzę rodzicielską,
 • sprawy o kontakty i miejsce pobytu dziecka,
 • sprawy o ustalenie ojcostwa.

 

Dochodzenie roszczeń

 • przygotowywanie wezwań do zapłaty,
 • prowadzenie postępowań sądowych, obejmujących wniesienie pozwu oraz uzyskanie tytułu wykonawczego,
 • przygotowywanie wniosków egzekucyjnych,
 • prowadzenie i nadzór postępowań egzekucyjnych, zmierzających do wyegzekwowania należności.

 

Prawo karne

 • obrona we wszystkich stadiach postępowania,
 • reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia,
 • sporządzanie i składanie apelacji, kasacji, zażaleń,
 • sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary, dozór elektroniczny, rozłożenie kary grzywny na raty, udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia.

 

Prawo gospodarcze

 • sporządzanie umów,
 • opracowywanie tekstów statutów, regulaminów, uchwał,
 • obsługa prawna spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • przygotowywanie dokumentów w celu zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego oraz reprezentacja Klientów w tym
 • zakresie.

 

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach

 • cywilnych
 • gospodarczych
 • karnych