Rozwody

 

Sprawy o rozwód rozpoznawane są przez Sądy Okręgowe.

W ramach postępowania o rozwód zgodnie z art. 56 i 58 kodeksu rodzinnego Sąd w wyroku decyduje o następujących kwestiach:

 1. czy rozwiązuje małżeństwo przez rozwód
 2. czy i który małżonek ponosi winę w rozkładzie małżeństwa
 3. rozstrzyga o władzy rodzicielskiej
 4. kto i w jakiej wysokości ponosi koszty utrzymania dziecka
 5. kontaktach z dzieckiem
 6. o sposobie korzystania z mieszkania
 7. na zgodny wniosek stron o podziale majątku
 8. sąd może nakazać eksmisję małżonka, gdy ten przez swoje rażąco naganne postępowanie uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie

Jakie dokumenty są potrzebne aby złożyć pozew o rozwód?

 • odpis aktu małżeństwa
 • odpis aktu urodzenia dziecka
 • zaświadczenie o zarobkach/PIT
 • dokumenty wykazujące koszty utrzymania dziecka

W jakich sytuacjach sąd może oddalić powództwo o rozwód?

 • kiedy sąd uzna iż nie doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia;
 • gdy na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci;
 • jeżeli orzeczenie rozwodu z innych względów byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
 • gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę lub odmowa byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.