Sprawy cywilne, spory sądowe, dochodzenie roszczeń

 

Rodzaje spraw cywilnych prowadzonych w kancelarii:

 • zapłatę z tytułu umowy pożyczki, umowy sprzedaży, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług,
 • eksmisję;
 • zniesienie współwłasności;
 • unieważnienie aktu notarialnego;
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe;
 • zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia;
 • naruszenie posiadania;
 • roszczenia z umowy darowizny;
 • sprawy związane z najem lokali;
 • sprawy o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokali;
 • przygotowywanie dla klientów umów najmu, o dzieło, o świadczenie usług, zlecenia
 • opiniowanie umów w sytuacji gdy klient ma wątpliwości czy umowa jest zgodna z prawem i czy zabezpiecza dostatecznie jego interesy;

W kancelarii uzyskają Państwo pomoc w sprawach cywilnych w postaci: uzyskania porady w sprawie cywilnej, sporządzenia wezwania do zapłaty lub odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, przygotujemy pozew w Państwa imieniu lub odpowiedź na pozew, sprzeciw, wniosek, apelację czy skargę kasacyjną.

Skontaktuj się z kancelarią w celu ustalenia kosztów reprezentacji, dowiedzenia się jakie są opłaty sądowe, jakie dokumenty należy przygotować by złożyć pozew lub wniosek do sądu.