Sprawy egzekucyjne

 

Postępowanie egzekucyjne ma na celu wyegzekwowanie tego, co w wyroku orzekł sąd.

Organem, który prowadzi postępowanie egzekucyjne jest komornik sądowy.

Komornik wszczyna i prowadzi egzekucję na wniosek złożony przez wierzyciela. Komornik zawiadamia dłużnika o prowadzonej egzekucji.

Komornik może prowadzić egzekucję:

  • poprzez zajęcie rachunku bankowego
  • z ruchomości
  • z nieruchomości
  • z innych praw majątkowych

Na czynność komornika sądowego przysługuje skarga, którą trzeba wnieść w terminie tygodnia od dnia dokonania lub zaniechania czynności przez komornika.
Zgodnie z art. 767 § 2 kpc skargę mogą złożyć osoby, których prawa zostały przez działanie komornika naruszone albo zagrożone.

W kancelarii uzyskają Państwo pomoc w przygotowaniu skargi na czynność komornika, uzyskają Państwo informację na temat postępowania egzekucyjnego, możemy również uczestniczyć w negocjacjach z komornikiem co do spłaty zadłużenia.