Sprawy karne

 

Adwokat-obrońca
Świadczymy pomoc prawną w sprawach o przestępstwa i wykroczenia na kadym etapie sprawy. Osoba zatrzymana ma prawo do kontaktu z adwokatem. Dla osoby zatrzymanej obrońcę może ustanowić inna osoba, często jest to ktoś z rodziny ale równie dobrze może to być osoba niespokrewniona-obca.
Bardzo ważne jest by już podczas pierwszego przesłuchania obecny był obrońca. To co zostanie zaprotokołowane podczas przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym trudno jest zmienić przed sądem. Obrońca poucza również na tym etapie swojego klienta o przysługujących mu prawach: do składania wyjaśnień, odmowy składania wyjaśnień czy odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania, prawa do zapoznania się z materiałami postępowania.

Adwokat pełnomocnik
Adwokat może też brać udział w czynności przesłuchania świadka czy też zawiadamiającego o możliwości popełnienia przestępstwa jako pełnomocnik.

Etapy postępowania karnego:

 1. postępowanie przygotowawcze
 2. postępowanie sądowe
 3. postępowanie wykonawcze

Przykładowe typy spraw w jakich reprezentujemy klientów:

 • oszustwa 286 kk
 • kradzieże 278 kk
 • kradzieże z włamaniem 279 kk
 • rozboje 280 kk
 • nękanie 190a kk
 • znęcanie 207 kk
 • zniesławienie 212 kk
 • fałszerstwo 270 kk
 • działanie na szkodę spółki 296 kk
 • wyłudzenie kredytu 297 kk
 • naruszenie nietykalności cielesnej 217 kk
 • udział w bójce lub pobiciu 158 kk
 • Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 178 a kk

Reprezentujemy klientów kancelarii występujących w charakterze podejrzanych, oskarżonych, pokrzywdzonych przed prokuraturą, sądami rejonowymi, sądami