Sprawy rodzinne

 

Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne między małżonkami, rodzicami a dziećmi jak również sprawy dotyczące opieki i kurateli.

Rodzaje spraw rodzinnych prowadzonych w kancelarii:

 • przyznanie alimentów na dzieci czy małżonka
 • podwyższenie lub obniżenie
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • ustalenie ojcostwa
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • uregulowanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej;
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka;
 • kontakty
 • wyrażenie zgody sądu rodzinnego na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami

Sądem właściwym sprawach rodzinnych jest sąd rejonowy, sąd miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca jego pobytu.

W sprawie rodzinnej adwokat może:

 1. sporządzić pozew/wniosek
 2. reprezentować klienta przed sądem
 3. przygotować porozumienie w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej
 4. uczestniczyć w mediacji