Sprawy spadkowe

 

Przepisy dotyczące spadków znajdziemy w kodeksie cywilnym (922 kc -1087 kc). To właśnie te przepisy regulują m.in. kto jest spadkobiercą ustawowym, jak powinien być sporządzony testament, kto jest niegodnym dziedziczenia, kto może się domagać zachowku i jakiej wysokości, zasady przyjęcia bądź odrzucenia spadku.

Rodzaje spraw spadkowych prowadzonych w kancelarii:

  • stwierdzenie nabycia spadku;
  • dział spadku
  • zachowek
  • wyrażenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego
  • uznanie za niegodnego dziedziczenia

Sprawy spadkowe prowadzone są przez Sądy Rejonowe właściwe z uwagi na ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy.

W czym może pomóc pełnomocnik w sprawie spadkowej?

W szczególności pełnomocnik sporządza wniosek do sądu, reprezentuje spadkobiercę na rozprawach przed sądem, udziela porad prawnych z zakresu prawa spadkowego oraz procedury cywilnej.